KVKK

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

Sayın ilgili,

Anadolu Akvaryum ve Pet Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Anadolu Pet”) ve Effeffe Pet Ürünleri ve Evcil Hayvan Yem Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Effeffe”) (Birlikte “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) olarak profesyonel ilişkilerimize değer vermekte ve sizlerin gizliliğini önemsemekteyiz. Profesyonel ilişkimizin devamlılığı kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Anadolu Pet ve Effeffe ortaklığı ile kurulan www.pronature.com.tr uzantılı resmi internet sitemizde Pronature ürünlerini kullanan tüketicilerin sizlere daha kolay ulaşabilmesinin sağlanması amacıyla Pronature markalı ürünlerinin satış noktalarına ilişkin iletişim bilgilerine yer vermek istemekteyiz. Gerçek kişi tacir/esnaf olmanız durumunda kişisel verilerinizi işletme adı veya iletişim bilgileriniz kullanmış ya da ticari bilgilerinizde kişisel verilerinize yer vermiş olabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, sahibi olduğunuz işletmelere ilişkin bilgilere internet sitemizde yer verilmesi kapsamında; işletmenize ilişkin bilgilerde yer verdiğiniz ve kişisel veri olarak nitelendirilebilecek ad, soy ad, adres ve telefon numarasından oluşan verilerin işlenmesi konusundaki bilgilendirmeyi içermektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine ve açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir.

Elde ettiğimiz Kişisel Verileri aşağıdaki kişilerle paylaşıyoruz

Aktaracağınız kişisel verileriniz belirtilen amaç kapsamında ;

 • www.pronature.com.tr uzantılı internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar ile
 • İnternet sitesi alt yapı hizmetinin alınması kapsamında hizmet aldığımız firma ile
 • Hizmet aldığımız veya işbirliği içinde olduğumuz kurum/kuruluş veya firmalar ile
 • Yasal süreçler dâhilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verileri Toplama Şeklimiz

Şirketimiz Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden (yazılı ve / veya elektronik ve / veya sözlü olarak), e-posta üzerinden veya halka açık kaynaklar aracılığıyla elde etmektedir.

Haklarınız ve İletişim

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme,

şeklindeki haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;

 • Yazılı olarak ıslak imzalı başvuru formunu Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra Yolu Sokak No: 30 Maltepe/İstanbul ve Salihli OSB 304. Cad. No:20 Salihli/Manisa adresine,
 • info@anadolupet.com.tr veya info@effeffe.com.tr adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya
 • anadoluakvaryum@hs01.kep.tr veya effeffepeturunleri@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuz 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Ancak başvurunuzun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,
Anadolu Akvaryum ve Pet Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
&
Effeffe Pet Ürünleri ve Evcil Hayvan Yem Sanayi Ticaret Anonim Şirketi